TE-1300 وینچ کشنده برقی دارای درام بزرگ چند کاره با قدرت بالا تک سرعته با ظرفیت 1300 کیلوگرم مدل