تجهیزات جوش و برش


پخ زن های لوله و ورق


دریل های بنزینی و برقی


پانچرهای هیدرولیکی


دریل های پنوماتیکی (بادی)


دریل های مگنتی (مغاطیسی)