تجهیزات پرتابل مربوط به لوله ، مبدل و فلنج


تجهیزات جوشکاری لوله و مبدل


تجهیزات جانبی و لوازم یدکی


تیوب پولرهای هیدرولیکی ، پنوماتیکی و الکتریکی


Injector Sleeve Applications


تیوب اکسپندر (والس) جهت کارخانجات قند و شکر


تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار


والس گردان های برقی و بادی


تیوب اکسپندر ( والس ) مبدل های حرارتی