DB-Rad 700-2 ترکمتر مولتی پلایر دیجیتالی شارژی با ظرفیت 700 نیوتون متر و سایز درایو "0.75 مدل