مولتی پلایر ترکمتر بادی - ( پنوماتیک )

مولتی پلایر ترکمتر بادی - ( پنوماتیک ) تا ۱۰.۸۰۰ نیوتن متر