25658 سربکس هوشمند با قابلیت تنظیم ترک جهت کالیبراسیون و تست گشتاور با ظرفیت 16000 نیوتون متر و سایز 100 میلی متر مدل